Makna Surah Ad-Dhuha


Makna Surah Ad-Dhuha

Teks & Foto : Rosilawati Wahid

Demi waktu Dhuha
Dan demi malam apabila telah sunyi.
Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu.
Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya kepadamu, sehingga engkau berpuas hati.
Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi (mu).
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.
Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan
Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau mengherdik (nya).
Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur).

Makna Surah Ad-Dhuha

0 comment... add one now